CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ PROINVEN

Địa chỉ đăng ký:
Ngõ 2, Đường Phan Trọng Tuệ
Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Email: proinven@proinven.com.vn
Điện thoại: 0982 737 672 – 0942 421 176;
Website:www.proinven.com.vn