THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN ĐỂ THU ĐƯỢC BẰNG KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 1. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.
 2. Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
 3. Có tính mới;
 4. Có tính sáng tạo;
 5. Có khả năng áp dụng công nghiệp.
 6. Thời hạn thẩm định đơn đối với giai đoạn thẩm định hình thức là 1 tháng và giai đoạn thẩm định nội dung là khoảng 07 tháng.
 7. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

     Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn. Thời hạn hiệu lực này có thể được gia hạn 02 lần, mỗi lần 5 năm.

 1. Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:
 2. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;
 3. Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
 4. Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.